hoạch định chính sách

Bỏ hộ khẩu giấy, người dân sẽ làm gì để xác định nhân thân?

Ngày mai, 9/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Dự án Luật được người dân quan tâm vì có những đổi mới mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân về cư trú.