hoạch định chính sách

ASEAN năm 2020: Bài toán và lời giải cho kinh tế nội khối

“Thúc đẩy thương mại – đầu tư nội khối vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” là một trong những nội dung được nhiều quan chức, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách ASEAN bàn thảo để cùng nhau tìm ra những khó khăn, thách thức của việc tăng cường thúc đẩy kinh tế nội khối ASEAN, từ đó đề xuất những phương hướng tháo gỡ.

Giải pháp vốn nào cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong APEC?

Các nhà hoạch định chính sách cùng chuyên gia hàng đầu về tài chính tới từ các nền kinh tế APEC đã bàn về cách thức nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại số hoá.

Các nhà Việt Nam học giữ vai trò hạt nhân trong việc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Ảnh 1: Ảnh 2: Ảnh 3: