hòa lưới dự án điện

Nhà đầu tư đang “chạy đua” đóng điện mặt trời trước 30-6

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đã và đang gấp rút tiến hành nghiệm thu và kiểm tra điều kiện để đóng điện, hoà lưới các dự án điện mặt trời...