hóa chất nguy hiểm

Nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

Dịp cuối năm là thời điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ Tết, nhu cầu sử dụng hóa chất theo đó cũng tăng cao bất thường. Nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ thường xuyên xuất hiện chỉ cần một chút lơ là, bất cẩn.