hóa chất

Cơ quan quản lý “tự bắn vào chân mình”

Mỗi năm Việt Nam chi khoảng 1 tỷ USD để nhập thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Dù đây không phải một loại hóa chất quá phức tạp để sản xuất trong nước nhưng nhiều doanh nghiệp đang tỏ ra bất bình trước những “rào cản” từ chính… cơ quan quản lý.

Đề xuất xóa bỏ lệ thuộc vào hóa chất bảo vệ thực vật

Theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất tại 3 miền Bắc – Trung – Nam cho thấy, nông dân đã và đang phải sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật với thời gian dài: trung bình tại tỉnh An Giang là 16 năm, tại Nam Định là 22 năm, Phú Thọ là 23 năm...