hoa bất tử

Người phụ nữ dị tật truyền nghị lực cho thí sinh Miss World Việt Nam

Loài hoa bất tử tượng trưng cho nhân vật đặc biệt trong dự án nhân ái “Hoa bất tử” của các thí sinh Miss World Việt Nam mang tới nhiều câu chuyện xúc động, đồng thời là minh chứng về sự nỗ lực của con người để vượt qua giới hạn bản thân.


Hoa bất tử

Trận ném bom tọa độ kéo dài không quá ba phút. Nhoáng một cái, sáu quả bom trên bốn trăm bảng Anh rơi đúng trục đường vận tải. Ngầm Xợp tanh bành. Hai hố bom sâu hoắm choán hết phần ngầm. Miệng hố toang hoác phơi mép đất đỏ tròn vành vạnh.