hổ vồ

CSGT tuần lưu “ốp” bắt ô tô “hổ vồ” chở quá tải gần 300%

Dự đoán dịp cuối năm ô tô tải hoạt động chở vật liệu đến công trình sẽ vi phạm quá tải, lực lượng CSGT tuần lưu “ốp” bắt xử lý xe chở quá tải gần 300 %.