hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân – việc làm nhân văn và ý nghĩa

Trung tâm Tư vấn Pháp luật của Đại học Luật TPHCM và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Hà Nội.