hỗ trợ nhu cầu sản xuất kinh doanh

VietinBank ưu đãi lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Nhằm cung cấp nguồn vốn giá rẻ, kịp thời hỗ trợ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (DN) nhỏ, từ nay đến hết 30-11-2018, VietinBank cho vay bổ sung vốn lưu động với lãi suất thả nổi chỉ từ 5%/năm.