hỗ trợ DN

Năm 2015, thủ tục thành lập doanh nghiệp chỉ còn 3 ngày

Ông Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, năm 2015, thủ tục thành lập doanh nghiệp (DN) sẽ giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, khẳng định quyết tâm của TP Hà Nội trong việc cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư cũng như hỗ trợ DN phát triển. Đây cũng là động thái nhằm thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.