hỗ trợ của Chính phủ

Kinh tế hậu COVID-19 liệu có hy vọng bật lên?

Đưa ra những đánh giá khá cụ thể về tác động của COVID-19 cùng phân tích toàn diện về những hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân và doanh nghiệp để vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra, tuy nhiên, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính lại nhấn mạnh vào những giải pháp hậu COVID – 19 để Việt Nam có thể bật lên khi bước ra vùng dịch bệnh.