hỗ trợ công dân

Hỗ trợ kịp thời công dân Việt Nam tại Singapore, Lào và Thái Lan

Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ các công dân Việt Nam trên đường về nước bị “kẹt” khi quá cảnh tại các sân bay quốc tế của Thái Lan và Singapore.