hỗ trợ bệnh viện

Thanh niên tình nguyện Quảng Trị hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 17/8, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh này phòng, chống COVID-19.