hỗ trợ COVID-19

Đà Nẵng hỗ trợ gần 90 nghìn người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tại Kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND TP Đà Nẵng vào sáng 22/5 đã thông qua gói hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19 ngoài nhóm Trung ương quy định.

Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19.