hồ sơ tồn đọng

Vẫn còn tồn động hàng ngàn hồ sơ công nhận người có công

Chiến tranh đã đi qua, nhưng nhiều năm sau, hậu quả của chiến tranh vẫn hiển hiện hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống của những người lính. Đó là sự đau đớn do chất độc hóa học để lại trên cơ thể nhiều thế hệ, là ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí của người cựu chiến binh… Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người có công chưa được hưởng chế độ ưu đãi vì nhiều lý do.