hồ sơ giả mạo

Nguy cơ lừa đảo từ hàng triệu hồ sơ giả mạo trên Google maps

Dịch vụ bản đồ nổi tiếng Google maps trong thời gian gần đây tăng mạnh tình trạng những đối tượng lừa đảo cố tình tạo ra danh sách doanh nghiệp giả mạo nhằm mục đích xấu.