hồ sơ điện tử

Hà Nội: Triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử từ tháng 3

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa cho biết, từ đầu năm 2017, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm công tác lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ triển khai công tác này trong tháng 3 tới.