hộ khẩu điện tử

Tính ưu việt, bảo mật và đảm bảo an ninh của thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Như Báo CAND phản ánh, Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD) của Bộ Công an đã được Chính phủ phê duyệt và triển khai trong thời gian tới đây. Thẻ CCCD gắn chíp với những tính năng ưu việt đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.