hội nghị tổng kết công tác năm

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2016

Ngày 8-1, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016 với nhiều giải pháp, nội dung đột phá.

Nhiều giải pháp quyết liệt PCCC tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 8-1, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. 

Công an Hưng Yên triển khai chương trình công tác năm 2016

Ngày 8-1, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016.