hồ đồng mô

Khởi tố lái tàu chiếm đoạt tài sản của khách nước ngoài

Khi thấy vị khách Hàn Quốc bỏ quên chiếc ví trên tàu, Cường không trả lại mà lái thuyền ra giữa hồ móc lấy tiền và tài sản đem về nhà.