hồ chứa nước tưới

Hiểm họa rình rập từ những hố chứa nước tưới nông nghiệp

Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng, là khu vực khí hậu trong năm được chia thành hai mùa mưa nắng rõ rệt. Để có nước tưới cho cây trồng vào mùa khô, hầu hết các gia đình đều tự đào trong vườn hoặc trên rẫy một hố sâu, rộng từ vài chục tới cả trăm mét vuông, đổ bê tông hoặc lót nilon bao quanh để chứa nước.