hồ chứa nước ngọt

Nên xây các hồ chứa nước nhỏ lẻ, phân tán để chống hạn mặn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thuỷ văn Quốc gia, hạn mặn sẽ còn tiếp tục hoành hành tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hạn mặn không chỉ gây khó khăn cho người dân vì thiếu nước sinh hoạt mà còn khiến sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề.