hồ Định Công

Hà Nội mãi loay hoay với ngập úng

Ký hợp đồng thi công từ năm 2009, nhưng gói thầu cải tạo 3 hồ gồm hồ Định Công và Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 đến nay vẫn chưa hoàn tất. Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội cũng chỉ biết “ngồi nhìn và nhắc nhở”, trong khi nhà thầu thì ỳ ạch, hứa nhiều lần rồi lại thất hứa.