hồ Bảo Lộc

Chàng trai làm thuê dũng cảm cứu sống cô gái trẻ

Nhiều người chứng kiến ái ngại không dám liều mình bơi ra hồ cứu vớt cô gái đang chới với, chìm dần, đúng lúc đó anh Nguyễn Minh Dương xuất hiện dũng cảm lao ra cứu sống nạn nhân.