hình ảnh đạp

Nhiều việc làm thiết thực xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

Bản lĩnh của người chiến sỹ CAND được tôi luyện đã thể hiện rõ nét qua hình ảnh các chiến sĩ Công an nhanh chóng khống chế kẻ tâm thần đang chuẩn bị đốt nhà, phá hoại tài sản...