hình ảnh chiến sỹ CAND

Thực hiện hình ảnh mẫu về tư thế, tác phong và ứng xử của cán bộ, chiến sỹ

Sau 3 tháng triển khai thực hiện đã thu được nhiều kết quả tích cực tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng du khách trong nước và bạn bè quốc tế.