hiệu quả kinh doanh

Kinh doanh vận tải đường sắt - Thua lỗ thê thảm!

Tháng 5-2015, tàu nhanh Hà Nội – Đồng Đăng (Lạng Sơn) bắt đầu chạy chuyến đầu tiên phục vụ hành khách. Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 năm đưa vào khai thác, tháng 9-2016, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội đã quyết định dừng khai thác đoàn tàu chất lượng cao này. Trên thực tế đây không phải là tuyến tàu duy nhất khiến đường sắt Việt Nam lo lắng về hiệu quả kinh doanh.