hiếp d6am chủ quán

Truy bắt nhanh kẻ cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán

Vinh ghé quán của chị T. mua nước, sau đó xin đi nhờ nhà vệ sinh. Lấy cớ nhà vệ sinh bị hỏng, Vinh gọi chủ quán ra phía sau dùng vũ lực cướp tài sản và cưỡng hiếp.