hiện vật lịch sử

Hàng chục ngàn tư liệu, hiện vật lịch sử mòn mỏi chờ... bảo tàng

Suốt hơn 40 năm qua, những hiện vật quý giá được gửi gắm, trưng bày trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám, thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế khiến công tác bảo quản, bảo vệ đối với những hiện vật này gặp nhiều khó khăn.

Công an Lào Cai nhận hiện vật lịch sử

Ngày 27-11-2019 tại Công an tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Công an tỉnh nhận hiện vật lịch sử liên quan đến công an tỉnh Lào Cai từ gia đình đồng chí Trần Long, nguyên Trưởng ty Công an Lào Cai giai đoạn 1959 - 1967.

Món quà tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ CAND

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho lực lượng CAND. Xứng đáng với tình cảm của Người, trong suốt 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.