hệ thống quản lý tài sản

(NGHỊCH LÝ) Ngân sách mất 1.200 tỷ mỗi năm để ngành đường sắt thu về 350 tỷ

Đây là ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (ĐS), do Bộ Tài chính tổ chức.