hệ thống đèn đường

Độc đáo đèn đường tự phát sáng tại Na Uy

Hệ thống đèn đường thông minh từ động bật khi có xe tới và tắt khi xe đi qua vừa được Na uy triển khai thử nghiệm.