hệ thống công rãnh

Xuyên đêm hút bùn, khơi thông hệ thống thoát nước quanh kho Rạng Đông

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bắt đầu tổ chức triển khai công tác hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông.