hệ thống chân rết

Những mắt xích quan trọng trong phiên tòa xét xử 'mafia thủ đô' ở Italia

Hôm 6/11, phiên tòa đầu tiên xét xử bê bối tham nhũng mang tên “mafia thủ đô” đã được mở tại Rome.