hệ thống Metro

Ngầm hóa đô thị để hỗ trợ metro và giảm ùn tắc giao thông

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, hệ thống metro của thành phố sẽ có tổng cộng 73km đoạn, tuyến đi ngầm dưới lòng đất. Để phục vụ cho việc khai thác các tuyến metro cũng sẽ có 72 nhà ga được đặt ngầm dưới lòng đất.

Thị trường bán lẻ trong nước bị “thôn tính”: Không còn là nguy cơ!

Với việc thị trường bán lẻ của Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa vào tháng 1-2015 và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành, làn sóng đầu tư của các DN, tập đoàn phân phối với qui mô vốn lớn từ các nước vào ngành bán lẻ Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Khả năng mất thị trường bán lẻ, đồng nghĩa với lệ thuộc về sản xuất của Việt Nam đang là nguy cơ hiện hữu.