hạt đỗ

Phát hiện hơn 2,2 tấn ngà voi đội lốt... hạt đỗ

Trên vận đơn, hàng hóa thể hiện là 380 bao hạt đỗ, được gửi từ một doanh nghiệp Hải Phòng nhưng khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2,2 tấn ngà voi...