háo gỡ khó khăn

Hoàn thành chủ trương bố trí CA chính quy đảm nhiệm chức danh CA xã tại Thái Bình

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã...