hành vi làm giả con dấu

Làm rõ nghi vấn cán bộ Thanh tra làm giả giấy tờ

Chữ ký của ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và con dấu đỏ của UBND TP Đà Lạt giống như được scan gắn vào văn bản chứ không phải là chữ ký và con dấu sống.