hành vi cưỡng hiếp

Khởi tố đối tượng cưỡng hiếp, cướp tài sản cô giáo tại trường học

Phát hiện trên bàn giáo viên có con dao Thái Lan nên Trung lấy hung khí này dí vào cổ cô N. để khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản.