hành thi hành án

Mong mỏi trước ngày trở về của nữ sinh phạm tội hiếp dâm

Biết mình sắp được về, Huyền, bị án hiếp dâm vui lắm “em sẽ đi học lại, sẽ thi đại học. Vào Trại, em đã biết sống chậm lại. Mong mọi người đừng xa lánh em…”.