hàng trăm ki-ốt

Vì sao chưa tháo dỡ hàng trăm ki-ốt trái phép tại chợ đầu mối Hải Phòng?

Gọi là ki-ốt nhưng thực chất đó là những căn shophouse - vừa sử dụng làm nơi kinh doanh, vừa để ở đã được xây dựng trái phép, sau đó được mua bán qua tay nhiều người với giá hàng tỷ đồng mỗi căn.