hàng hoá không rõ nguồn gốc

Gần 4 tấn thực phẩm nhập khẩu không hóa đơn trong kho đông lạnh

Công ty TNHH Quốc Huỳnh chỉ cung cấp được 10 hóa đơn chứng từ của các sản phẩm đông lạnh. Còn lại gần 3 tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ và gần một tấn thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc xuất xứ.