hàng hóa có hợp đồng mua bán

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan hàng trở lại từ ngày 20/2

Hai bên đi đến thống nhất, ngày 20-2 sẽ mở cửa khẩu, thông quan hàng hóa XNK tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài kể từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều (giờ Hà Nội).