hàng hóa

Bộ Công Thương công bố đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường dây nóng (04) 22 202 240. Thời gian tiếp nhận thông tin vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.