hàng hải

Việt Nam lên tiếng về việc tàu Mỹ tiến sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa

Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.