hang động lớn nhất thế giới

Không cho phép xây dựng cáp treo lên hang Sơn Đoòng


Liên quan đến những ồn ào quanh việc xây dựng hệ thống cáp treo vào du lịch Sơn Đoòng (Quảng Bình) – hang động lớn nhất thế giới, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định, địa phương không cho phép triển khai ý tưởng này.Nhiều phát hiện mới về Sơn Đoòng – Hang động lớn nhất thế giới

Sơn Đoòng – Hang động lớn nhất thế giới vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá, là khẳng định của nhóm thám hiểm thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) trong buổi công bố những kết quả thám hiểm mới nhất vào chiều ngày 9-4.