hàng công ty

Nhân viên 'thông đồng' trộm hàng của công ty đem bán

Nghĩa liên hệ với Oanh về việc tuồn hàng công ty ra ngoài bán để chiếm đoạt 50 triệu đồng.