hạng 862 thế giới

Hoàng Nam có thứ hạng tốt nhất trong lịch sử

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vừa tăng liền 9 bậc, lên hạng 862 thế giới. Đây là thứ hạng tốt nhất trong lịch sử của quần vợt Việt Nam.