hân nhân ngày giải phóng Thủ đô

Triển lãm về những con phố của Hà Nội

Đó là món quà mà ba họa sĩ Lê Thiết Cương, Phạm Trần Quân và Phương Bình muốn tặng công chúng Hà Nội nhân nhân ngày giải phóng Thủ đô (10-10).