hạn chế tiếp xúc

5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn: Hạn chế tiếp xúc; giữ khoảng cách, đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên; vệ sinh nhà cửa; khai báo y tế.

Nhân viên bán hàng hạn chế tiếp xúc với khách dưới phạm vi 1m

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ, người làm việc phải tiếp xúc với khách hàng và người dân cần đeo khẩu trang, hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng khoảng cách dưới 1m (nếu có thể)

Cúm mùa dễ lây lan, có thể gây tử vong

Hiện đang là thời điểm bệnh cúm mùa dễ lây lan, vì thế, ngày 19-6, Bộ Y tế đã có khuyến cáo về bệnh này.