hạn chế số lượng nhập cảnh

Vẫn hạn chế số lượng khách nhập cảnh và tần suất chuyến bay

Nếu được Chính phủ chấp thuận, từ ngày 15/9, đường bay thường lệ quốc tế tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ chính thức được nối lại sau nhiều tháng bị tạm dừng vì COVID-19.