hầm hập

Đầu tuần nắng nóng thiêu đốt Bắc và Trung Bộ

Theo dự báo, hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ; trong đó khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.